توافق‌نامه سطح سرویس

با توجه به نوع و شرایط خدمات ابرینو، برای شفافیت سطح سرویس در خدمات ما، به موارد زیر دقت نمایید:

  • حجم داده شده به شما برای نگهداری تمامی نسخه فایل‌هایی است که شما در ابرینو قرار می‌دهید.
  • شاخص میزان در دسترس بودن وب‌سایت ابرینو حداقل به میزان ۹۸ درصد خواهد بود. معیار اندازه‌گیری این شاخص، تست‌ها با اتصال از طریق هر سرویس‌دهنده اینترنتی به انتخاب ابرینو و تنظیمات مجدد دستگاه مورد تست است.
  • قطعی‌هایی که در ادامه توضیح داده می‌شود از مواردی است که در شاخص فوق در نظر گرفته نمی‌شود: قطعی‌های پیش‌بینی شده (با شرایط دست کم ۲۴ ساعت قبل از طریق ایمیل یا پیامک اطلاع داده شده باشد، حداکثر زمان قطعی ۶ ساعت باشد، و حداکثر یک بار در ماه باشد)، قطعی‌های ناشی از حوادث قهریه مثل حوادث طبیعی، قطعی‌های ناشی از قطعی سراسری شبکه‌های برق و اینترنت و شبکه ملی اطلاعات، قطعی‌های بین تغییر بسته‌های ابرینو فعال کاربر، و قطعی‌های به درخواست مراجع قضایی ذی‌صلاح.
  • در صورتی که میزان در دسترس بودن ابرینو از میزان تعیین شده کمتر باشد، به ازای هر میزان قطعی بیش از مقدار تعیین شده، سرویس مشترک سه برابر آن زمان تمدید می‌شود.
  • مجموع ترافیک ارسالی و دریافتی درنظر گرفته شده در ابرینو، صد گیگابایت در ماه است. درصورتی که کاربری از این میزان تجاوز کند، ممکن است دچار محدودیت دسترسی یا پرداخت هزینه بیشتر یا کسر از ترافیک ماه‌های آتی شود.

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

اگر پاسخ سوال خودتون رو از مطالب و آموزش‌های سایت پیدا نکردید، از طریق لینک‌های زیر با ما در ارتباط باشید.

کاربر ابرینو هستم عضو ابرینو نیستم